VLADA SUBVENIRA ZDRAVSTVENOM FONDU DVA MILIONA MARAKA

Vlada Brčko distrikta donijela je Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta za period od 1. aprila do 30. juna ove godine, u iznosu od dva miliona  KM.

Ovim sredstvima biće pokriveni troškovi zdravstvene zaštite pojedinih kategorija stanovništva određenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju utvrđenih Odlukom o postupku prijave na obavezno zdravstveno osiguranje lica starijih od 65 godina.

Između ostalog, iz ovih subvencija snosiće se troškovi dijalize, suzbijanje epidemija, doprinosi za zdravstveno osiguranje osoba koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a koje ne primaju novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

Ovim programom obuhvaćeni su i doprinosi za zdravstveno osiguranje ili troškovi zdravstvene zaštite stanovnika distrikta koji su obuhvaćeni socijalnim programima i mjerama socijalne politike Vlade, kao i doprinosi za zdravstveno osiguranje osoba starijih od 65 godina koje nisu osigurane po drugom osnovu.

rtvhit/dđ

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.