NOVIH PET MILIONA SVJETSKE BANKE

Na  osnovu ugovora  potisanog u ponedjeljak  sa Svjetskom bankom  obezbijeđen je  priliv novih  pet miliona dolara za sanaciju šteta  od poplava  u Brčko dsitriktu, što će realizovati Odjeljenje za  Javne poslove loklane  Vlade.

Sredstvima ove finansijske  institucije  planirana je  rekonsturkcija i obnova ukupno  deset infrastrukturnih projekata  devastiranih u katastrofalnim poplavama  koje su ovo područje zadeslie 2014. godine.

U pitanju je  pet mostova, sanacija dijela savskog nasipa, čišćenje riječnih korita  i kanalske  mreže, kao i gravitacionog ispusta  u Vučilovcu, te dva  putna  pravca, Maoča – Rašljani i Maoča – Islamovac.

rtvhit/jp

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.