PREDVIĐENI DODATNI BODOVI ZA KANDIDATE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Vlada Brčko distrikta usvojila je danas Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zapošljavanju, prema kome se uvodi dodatno bodovanje kandidata ukoliko u domaćinstvu imaju nezaposlene ili penzionisane članove porodice, te samohrane roditelje.

Na sjednici je gradonačelnik predložio da se pored dosadašnja tri boda sa  kojima su dodatno bodovani kandidati porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, sada uvedu po dva dodatna boda za one kandidate koji na kućnoj listi u svom domaćinstvu imaju nezaposlene ili penzionisane članove te za samohrane roditelje.

Prema riječima šefa Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđana Blažića, ostale izmjene Pravilnika su tehničke prirode.

„U dijelu dopuna pravilnika koji se odnosi na tajnost podataka sada se jasno precizira da uvid u te podatke imaju, osim članova komisije za zapošljavanje, i Apelaciona komisija, sud i druge institucije koje se bave provođenjem zakonitosti postupka“, objasnio je Blažić.

Članovi Vlade primlili su k znanju Izvještaj o utrošku sredstava granta za banjsko-klimatsko liječenje Udruženju penzionera Republike Srpske i Udruženju penzionera PIO/MIO Federacije BiH.     Šef Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Nataša Stevanović istakla je da je prema dostavljenom izvještaju udruženja, kojima je Vlada isplatila grantove od po 50.000 konvertibilnih maraka, u prosjeku po jednom penzioneru za banjsko-klimatsko liječenje utrošeno oko 550 KM.

„Udruženje penzionera Republike Srpske na banjsko-klimatsko liječenje je poslalo 91 penzionera dok je Udruženje penzionera Federacije BiH na banjsko-klimatsko liječenje uputilo 98 penzionera, s tim da je ostatak novca izdvojilo samo Udruženje“, istakla je Nataša Stevanović.

rtvhit/dđ

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.