STVORENE OSNOVE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

U Brčkom su usvajanjem seta antikoruptivnih zakona, nakon šest godina usaglašavanja, stvorene osnove za efikasniju borbu protiv korupcije, izjavio je danas Srni gradonačelnik Siniša Milić.
Komentarišući odluku Skupštine da podrži zakone o kancelariji za prevenciju korupcije i zaštitu zviždača, Milić je naveo da je efikasnije suočavanje sa korupcijom, što uključuje i stvaranje institucionalnog i pravnog okvira, obaveza i prema građanima, a ne samo prema Reformskoj agendi i procesu pridruživanja EU.

“Međutim, ako ćemo zakone donositi samo zbog EU i ako će oni ostati slovo na papiru, onda je bolje da ih i ne usvajamo. Zato očekujem da će kancelarija svojom aktivnošću na praćenju situacije u ovoj oblasti, analizi, ukazivanjem na mogućnost koruptivnog djelovanja kroz same propise, pomoći da ostvarimo napredak generalno u oblasti vladavine prava u Brčkom”, kaže Milić.

Prema njegovim riječima, “ako bude obezbijeđena vladavina objektivnog prava, onda je nebitno koja stranka ili pojedinci formalno vrše vlast u distriktu, jer su svi u obavezi da poštuju zakonske i druge norme, koje opet, u sebi ne smiju sadržati koruptivne elemente”.

“Zato je važno i što je amandmanskim djelovanjem kancelariji dato u nadležnost da daje mišljenja u procesu donošenja svih akata o tome da li ti propisi stimulišu ili omogućavaju koruptivno djelovanje”, naveo je Milić i dodao da je time pokazana spremnost na suočavanje sa problemom korupcije.

/SRNA/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.