SINDIKAT PREDLAŽE POSTOJEĆU BAZU PODATAKA ZA MINULI RAD

Samostalni sindikat zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko distriktu smatra ishitrenim i pravno neosnovanim zahtjev Pododjeljenja za ljudske resurse upućen direktorima i zaposlenicima da im dostave podatke o visini radnog staža od nadležnog PIO fonda, za ostvarenje prava na minuli rad.

Podsjećajući u saopštenju, da novi Zakon o platama i naknadama koji reguliše ovu prinadležnost još nije usvojen, u ovom sindikatu ističu da već postoje baze podataka zaposlenih kod Pododjeljenja za ljudske resurse Odjeljenja za obrazovanje i Odjeljenja za stručne i administrativne poslove sa traženim podacima o broju godina radnog staža svakog zaposlenika.

“Korištenje ove baze podataka, činilo bi sistem rada bržim i efikasnijim, osim toga spriječile bi se gužve i druge neugodnosti za zaposlenike prilikom pribavljanja dokumenata, a ne bi se ni izlagali bespotrebnom finansijskom trošku”, dodaje se u saopštenju.

Oni na kraju postavljaju pitanje: Ko će nadoknaditi zaposlenima nastale troškove, ukoliko prijedlog pomenutog Zakona ne bude usvojen ili ako se, u okviru usvojenog Zakona, ne prizna pravo na povećanje osnovne plate po osnovu tzv. minulog rada?

rtvHIT/D.L.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.