DOGOVORENA NOVA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Na danas zakazanom novom reodvnom zasijedanju Skupštine Brčko distrikta, naći će, nakon dužeg odlaganja i Rebalans Budžeta Distrikta za 2019. godinu.

Predsjenik Skupštine Esed Kadrić je izjaivo da su napokon, prije svega zbog porasta prihoda u periodu nakon usvajanja osnovong budžeta, stovreni uslovi za zaokruživanje njegove prihodne i rashodne strane.

Kadrić je istakao da je to posebno važno zbog činjenice da će amandmanima na osnovni budžet u iznosu od oko 230 miliona KM, biti povećani kapitalini izdaci, što je opredjeljenje i Vlade i poslaninka Skupštinske većine. Rebalans na tekući Budžet, važan je, dodaje Kadrić i zbog stvaranja uslova za primjenu nekoliko zakona o platama budžeskih korisnika po čijim odredbama će zarade u javnim institucijama , bar je tako predviđeno, biti isplaćivane od 1. jula.

rtvHIT/J.P.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.