SKUPŠTINA DISTRIKTA, 56. REDOVNA – U FOKUSU NOVI ZAKONI

Okončanjem 56. redovne sjednice u srijedu, sa ukupno više od 40 tačaka dnevnog reda, Parlament Brčko distrikta u dobroj mjeri je uskladio realizaciju tema prispjelih za raspravu sa godišnjim planom rada.

Isitna, odgovori na neka od pitanja, zbog nedostatka konsenzusa i dalje se odlažu, kao što je na primjer imenovanje rukovodioca Kancelarije za prevenciju korupcije.

Posebnu težinu ima i činjenica da se na posljednjoj redovnoj sjedinici Skupštine našao popriličan broj novih zakonskih propisa Brčko distritka, s tim što neki od njih, kao što je i veoma važan zakon o radu ni nakon dužeg vremena, nikako da ugleda “svjetlost dana”, a prolaznu ocjenu u prvom čitanju nije dobio ni tekst izmjena i dopuna krivičnog zakona Brčko distrikta.

Aktima propisani broj ruku ZA dobile su izmjene zakona o Vladi i dopune zakona o hartijama od vrijedonsti, takođe po hitnom postupku, kao i izmjene zakona o socijalnoj zaštiti.

Poršao je na posljednjoj sjednici brčanskog Parlamenta i zakon o preuzimanju dioničarskih durštava, u prvom čitanju, kao i izmjene i dopune zakona o pušenju.

rtvHIT/J.P.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.