BRČANSKI ADVOKATI POČELI SA RADOM

Nakon što je u ponedjeljak, 13. kanuara u Službenom glasniku objavljena Presuda Apelacionog suda Brčko distrikta da se van snage stavlja odredba Zakona o fiskalnim sistemima, kojom je i advokatska djelatnost obuhvaćena sistemom fiskalizacije, brčanski advokati u utoraj su ponovo počeli sa radom.

Član protestnog odbora brčanskih advokata Milenko Marjanović napomenuo je da su sada i njih 34 koliko ih djeluje u Brčko distriktu ponovo ravnopravni sa svojim kolegama iz Republike Srpske i Federacije BiH.

“Građani su bili u poziciji da ne mogu dobiti pravnu pomoć, a samim time ne mogu ni kvalitetno da ostvaruju svoja prava koje im Zakoni garantuju pred sudovima Brčko distrikta. Ovo veoma gorko iskustvo koje je trajalo ovih osam i po mjeseci i velika materijalna šteta koja je nanešena ovakvom odlukom koja je na kraju presudom Apelacionog suda utvrđena kao neusklađena sa Statutom Brčko distrikta BiH”, rekao je Marjanović.

Prema podacima kojim raspolažu brčanski advokati, ali i iz lokalnog pravosuđa za blizu devet mjeseci koliko je trajala obustava rada, u zaostatku je oko 1.200 predmeta koji se odnose na parnični i vanparnični postupak i još oko 200 onih krivično-procesne prirode.

Predsjednik Osnovnog suda u Brčkom Jadranko Grčević kaže da se upravo ovih dana u pravosuđu svodi interna statistika iz prethodne godine i da je očigledno da je rad suda u 2019. bio znatno opterećen obustavom rada advokata, zbog situacije koja je bila nepredvidiva sa aspekta kompletnog pravosuđa.

“Pravosuđe ni ovih devet mjeseci nije bilo bez posla, jer se radilo na onim referatima gdje nije bilo potrebno prisustvo advokata. Međutim, zaostalih oko 1.400 predmeta moglo bi da predstavljaju određen probelem”, naveo je Grčević.

U Osnovnom sudu kažu da spremni na određen kompromis i toleranciju, bar u prvih šest mjeseci dok se stvari ponovo ne uhodaju.

rtvHIT/D.Đ

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.