CENTRALNA BANKA IMA MOGUĆNOST SMANJENJA STOPE OBAVEZNE REZERVE

Centralna banka BiH ima na raspolaganju mogućnost smanjenja stope obavezne rezerve ukoliko se za tim ukaže potreba, dok su komercijalne banke spremne da uvedu moratorijum na otplatu kreditnih zaduženja za fizička i pravna lica uz donošenje relevantne regulative, rečeno je danas na sjednici Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH.
Na sastanku o stanju finansijskog sektora u BiH i uticaju situacije uzrokovane pandemijom virusa korona istaknuto je da će Centralna banka obezbijediti neometano funkcionisanje platnog sistema u zemlji i prometa s inostranstvom, snabdijevanjem gotovim novcem svih komercijalnih banaka u BiH, saopšteno je iz Centralne banke.

Na sastanku u Sarajevu rečeno je da entitetske agencije za bankarstvo pripremaju podzakonske akte kojima će posebno prilagoditi upravljanje nastalim rizicima i davanje pogodnosti građanima i pravnim licima kod servisiranja obaveza prema bankama.

Potvrđena je bezbjednost i likvidnost bankarskog sektora BiH, a banke mogu izvršiti sve zahtjeve svojih deponenata, uključujući i zahtjeve za podizanjem gotovog novca, i uz uvažavanje okolnosti u kojima se poslovanje trenutno odvija, održavajući kontinuitet poslovanja u skladu s potrebama građana i privrede, navedeno je u saopštenju.

/SRNA/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.