ОДРЖАНА 110. ВАНРЕДНА И 82. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је окончала 110. ванредну сједницу на којој је усвојила Приједлог одлуке о задужењу Брчко дистрикта БиХ према Међународном монетарном фонду по основу учешћа Брчко дистрикта БиХ у расподјели средстава Инструмента за брзо финансирање (РФИ) од Међународног монетарног фонда.

Влада је на ванредној сједници усвојила и Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним и другим организацијама за 2020. годину у Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељење за подршку мјесним заједницама, удружењима грађана и невладиним организацијама, први дио и Приједлог одлуке о именовању члана Радне групе за израду стратегије у области миграција и азила и акционог плана за период 2021-2025. година.

Чланови Владе данас су наставили и 82. редовну сједницу на којој су усвојили Приједлог закључка о давању сагласности на приједлог Одлуке о врсти и висини накнаде за рад Комисије за одређивање земљишта које припада стамбеним зградама, Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава текућих грантова у 2020. години у Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања – I дио, Приједлог одлуке о располагању имовином Брчко дистрикта БиХ путем специјалне погодбе и Приједлог закључка о давању сагласности на Нацрт средњорочне макроекономске пројекције и фискалне политике Брчко дистрикта БиХ 2021–2023. године.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.