BRČKO: ODOBRENI KRITERIJUMI ZA NABAVKU UDŽBENIKA DJECI POGINULIH BORACA I RVI

Vlada Brčko distrikta usvojila je danas odluku o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za nabavku udžbenika djeci ratnih vojnih invalida i poginulih boraca sa područja distrikta, rekao je šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata Senad Bešić.

Bešić je rekao na konferenciji za novinare da je Vlada usvojila i odluku o Programu raspodjele tih sredstava.

On je napomenuo da je za ove namjene iz ovogodišnjeg budžeta distrikta obezbijeđeno 120.000 KM, te da je taj iznos isti kao i ranijih godina.

Bešić je dodao da je pojedinačan iznos sredstava 250 KM, te da su korisnici ovog prava, prilikom podnošenja zahtjeva, dužni da Službi boračko-invalidske zaštite dostave dokaz o plaćenim udžbenicima nabavljenim za tekuću školsku godinu.

“Ova prava mogu da ostvare djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji su redovno upisani u srednje škole i na visokoškolske ustanove”, pojasnio je Bešić.

Bešić je istakao da se ova prava ne odnose na osnovce jer je po zakonu osnovno obrazovanje besplatno u distriktu, kao i na one koji ponavljaju školsku godinu, te da je gornja starosna granica korisnika 26 godina.

“Iskustva iz ranijih godina potvrđuju da je ova vrsta prava u opadajućem trendu. I zbog te starosne granice to pravo će biti prvo koje će biti ugašeno po prirodi stvari, jer u kratkom periodu više neće biti podnosilaca zahtjeva”, rekao je Bešić.

On je naveo da ova prava podrazumujevaju i refundiranje troškova za nabavku školskog pribora i opreme.

“Javni poziv za podnošenje zahtjeva za srednjoškolce biće raspisan od 1. do 30. septembra, a za studente od 1. do 31. oktobra”, rekao je Bešić.

/SRNA/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.