IZBORNA KOMISIJA U STALNOM ZASIJEDANJU

IK Brčko distrikta trenutno je angažovana na davanju traženih podatak kada  su izborne liste  političkih subjekta u pitanju  čiju provjeru vrši  CIK.

Potpredsjednik IK Distrikta  Milan Tomić, izjavio   je danas da je komisija od početka pripremnih  aktivnosti za  nove lokalne izbore u stalnom  zasijedanju, kako bi za više od 85  hiljada građana sa  pravom glasa bili stvoreni svi potrebi uslovi da  u skladu sa  važećim propisima izvrše tu svoju dužnost, odnosno  pravo.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.