BRČKO: PREKINUTA SJEDNICA ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA

Sjednica Skupštine Brčko distrikta prekinut je danas zbog nedostatka kvoruma tokom rasprave o lokaciji za izgradnju graničnog mosta.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić rekao je novinarima da prilikom izrade prostornog plana distrikta treba odrediti lokaciju za izgradnju mosta o kojem se, putem institucija BiH, mora konslutovati sa Hrvatskom.

“To je jedna perspektiva, nešto što bi bilo razmatrano u decenijama koje dolaze. Prostornim planom treba utvrditi tu lokaciju, a ne treba očekivati, bar u ovom trenutku, da se pristupi izradi nekog projekta ili samoj realizaciji izgradnje mosta”, pojasnio je Kadrić.

On je istakao da se trenutno radi revitalizacija postojećeg graničnog mosta, te da se razmatra ideja da se uz taj gradi još jedan most.

Kadrić je podsjetio da je današnje skupštinsko zasjedanje prvo nakon ljetnje pauze sa čijeg dnevnog reda su skinute tačke čiji predlagači su poslanički klubovi kako bi se izbjegle političke promocije u predizbornom periodu.

On kaže da razmišlja o tome da predloži Skupštini ukidanje radio i televizijskog prenosa skupštinskih zasjedanja dok traje predizborna kampanja.

Skupština Brčko distrikta danas je u prvom čitanju usvojila Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Nacrt zakona o izmjenama zakona o prevozu u drumskom saobraćaja.

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.