MISIJA OSCE-A U BOSNI I HERCEGOVINI I NVO “ZAŠTO NE?“ POKRENULI WEB PLATFORMU ZA INFORMISANJE GLASAČA U BRČKO DISTRIKTU

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH), u saradnji s organizacijom civilnog društva “Zašto ne?” Sarajevo, pokrenula je 22. 10. 2020. godine novu web platformu, www.glasometar.ba kao podršku razvoju Aplikacije za glasačke savjete (Aplikacija) u Brčko Distriktu. Aplikacija je osmišljena da pomogne glasačima da budu informisani tokom donošenja odluke o glasanju u periodu predizborne kampanje i samih izbora.

 

Ove aplikacije koriste se u mnogim demokratskim državama kako bi se potpomoglo glasanje utemeljeno na informacijama time što se olakšava glasačima da istraže stranačke politike rada i platforme, te se glasačima pomaže da pri glasanju donesu odluke utemeljene na informacijama. Aplikacija je dizajnirana tako da omogućava glasaču da uporedi svoje političke preference sa stavovima političkih stranaka koje učestvuju u izborima.

 

U koordinaciji s Misijom OSCE-a u BiH, organizacija “Zašto ne?” kreirala je niz pitanja o praktičnim političkim temama i opštim ideologijama o kojima političke stranke obično imaju oprečne stavove. Kada političke stranke odgovore na ova pitanja, glasači koji koriste Aplikaciju mogu vidjeti do koje mjere su njihove političke preference usklađene sa svakom od tih političkih stranaka.

 

“Aplikacija će pružiti glasačima pristup konkretnim informacijama o političkim strankama i kandidatima prije održavanja Opštinskih izbora u Brčko Distriktu, nakon čega će moći glasati na osnovu konkretnih prijedloga koje pružaju kandidati,” istakla je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH. “Upoređivanje podataka o političkim programima kandidata, lako dostupno građanima uz pomoć tehnologije, je ohrabrujući korak naprijed za demokratiju u Brčko Distriktu. Građani treba da budu dobro informisani dok koriste svoje pravo na politički izbor koji utiče na budućnost njihovih zajednica na slobodnim i fer izborima.”

 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta koji ima za cilj poboljšanje izbornog procesa za 2020. godinu u Brčko Distriktu BiH, u skladu s izbornim preporukama Kancelarije OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i državnim zakonima.

 

Misija OSCE-a u BiH nastaviće pružati pomoć Brčko Distriktu u pogledu predstojećih izbora, kako bi se glasači mogli upoznati sa stavovima i politikama rada političkih stranaka.

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.