ОДРЖАН ДРУГИ НАСТАВАК 86. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ ВЛАДЕ

Након расправе о измјенама и допунама Закона о образовању у основним и средњим школама Брчко дистрикта БиХ, током другог наставка 86. редовне сједнице, Влада је повукла материјал са дневног реда са закључком да се он допуни у складу са дискусијама чланова Владе. Измјене и допуне поменутог закона наћи ће се пред члановима Владе на сљедећој сједници.

Чланови Владе усвојили су Нацрт одлуке о усвајању критеријума и процедури за додјелу грант средстава за суфинансирање пројеката Европске уније и других донатора у 2020. години.

Шеф Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу Владе Брчко дистрикта БиХ Мирослав Гељић казао је да је ове године издвојено 35.000,00 КМ и да су средства обезбијеђена у буџету Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину.

„Највиши номинални износ грант средстава за суфинансирање пројекта који се може додијелити износи 15.000,00 КМ и не може бити раније финансиран из буџета Брчко дистрикта БиХ. Право учествовања у расподјели средстава имају подносиоци захтјева који су регистровани и имају сједиште у Дистрикту под условом да су већ обезбиједили дио средстава од Европске уније и других донатора. Уколико подносиоци нису оправдали потрошњу свих додјељених средстава из буџета Дистрикта у посљедње три године неће моћи да добију средства. Јавни позив ће бити отворен 15 дана од дана расписивања“, казао је Гељић.

Сврха додјеле грант средстава за суфинансирање пројеката је да се допринесе унапређењу појединих области у Брчко дистрикту БиХ, посебно:

a)    процеса европских интеграција и међународне сарадње;

b)   економског развоја;

c)    друштвеног развоја;

d)   развоја цивилног друштва;

e)    борбе против корупције;

f)    јачања капацитета институција Дистрикта;

g)   одговора на катастрофе и ванредне ситуације.

На данашњој сједници усвојен је Правилник о утврђивању способности чамца за унутрашњу пловидбу на приједлог Одјељења за јавне послове. Овим правилником регулише се начин утврђивања способности чамца унутрашње пловидбе у погледу његове конструкције, пловних својстава, погонских и других уређаја, начин вршења сваког појединачног прегледа, образац и начин вођења записника о прегледу и образац и начин издавања увјерења о способности чамца за пловидбу.

Влада Брчко дистрикта БиХ дала је сагласност и на потписивање Уговора о партнерству за реализацију програма подршке предузетништва кроз YEP Инкубатор пословних идеја 2020 на подручју Брчко дистрикта БиХ. Наиме, Одјељењу за привредни развој, спорт и културу достављен је Анекс Програма подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја 2020 на подручју Брчко дистрикта БиХ те Уговор о партнерству између Владе Брчко дистрикта БиХ, Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ и Инвестиционе фондације Impakt за реализацију поменутог програма. Након извршене анализе усвојен је наведени закључак.

Чланови Владе дали су сагласност на Смјернице за заштиту сезонских радника у Европској унији у контексту пандемије COVID-19 које је предложило Одјељење за привредни развој, спорт и културу на основу дописа Министарства цивилних послова БиХ. Ове смјернице државама чланицама, инспекцијама рада и социјалним партнерима којима се гарантују права, штити здравље и безбједност сезонских радника омогућавају да буду упознати са својим правима.

Влада је у наставку 86. редовне сједнице примила к знању Информацију о реализацији мјера за санацију штета у привредним субјектима Брчко дистрикта БиХ насталих ограничењем рада због пандемије изазване корона вирусом за мјесец март и април 2020. године. Информација ће бити прослијеђена у скупштинску процедуру.

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.