BRČKO: SAOPŠTENJE NVO-a POVODOM PREDVIĐENOG UMANJENJA BUDŽETSKIH STAVKI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Predviđeno uskraćivanje tri miliona maraka iz budžeta Brčko distrikta neprofitnim organizacijama od strane odlazeći vlasti sraman je potez i još jedan dokaz da se u proteklom četvorogodišnjem mandatnom periodu nije samo netransparentno odnosila prema ovoj oblasti, već da je ulogu NVO sektora tretirala na ponižavajući i potcjenjivački način.

Grupa “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”, sastavljena od predstavnika neprofitnih organizacija sa ciljem da doprinese tranparentnoj raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta, izražava veliko nezadovoljstvo i oštro reaguje nakon uvida u sadržaj Prijedloga Odluke izmjenama i dopunama budžeta Brčko distrikta za 2020.godinu, tačku dnevnog reda za 69. sjednicu zakazanu za srijedu 28.oktobara.

Naime, prema tom prijedlogu, ovogodišnji budžet uvećan je za 13,5 miliona maraka, čime će u najvećom mjeri finansirati zdravstvo, komunalne i javne poslove, odnosno kapitalne projekte. Na drugoj strani, u odnosu na usvojeni budžet za ovu godinu, tekući grantovi neprofitnim organizacijama na poziciji Skupštine umanjeni su za milion maraka, takođe i Tekući grantovi mjesnim zajednicama “Grantovi po javnom pozivu za jačanje uloge i kapaciteta nevladinog sektora” u Pododjelu za podršku MZ, NVO i UG, te Tekući grantovi sportskim klubovima “Grantovi po javnom pozivu sportskim klubovima, nacionalnim društvima, ostalim kulturnim, strukovnim, turističkim i kulturno-umjetničkim društvima“.

Nadalje, smatramo da doneseni, novousvojeni Zakoni u budžetu i Zakon o udruženjima i fondacijama nisu dovoljni za unaprjeđenje transparentnosti i pravednije finansiranje neprofitnih organizacija. Naš stav je da je neophodno uvrštavanje prijedloga predstavnika civilnog društva u pripremi podzakonskih akata, koji detaljnije razrađuju dodjelu i kontrolu korištenja sredstava za finansiranje i sufinansiranje civilnog društva iz budžeta Brčko. To bi, bez sumnje tek doprinjelo transparentnoj i pravednoj dodjeli sredstava za neprofitne organizacije, smanjenju koruptivnih rizika i eventualnih zloupotreba u dodjeli javnih sredstava. Njihovo sporo donošenje i priznanje lokalnih vlasti da nemaju dovoljno kapaciteta da se poboljšanje legislative, kada je u putanju otvorenost prema civilnom sektoru u pitanju, daju nam za pravo da ne samo formalno zatražimo, već da zahtjevamo uključivanje predstavnika neprofitnih organizacija u taj posao i da zajedno sa vlastima unaprijedimo stanje u sektor civilnog društva.

Podržali smo akciju policije Brčko distrikta iz jula mjeseca naziva “Efekat”, na razotkrivanju višegodišnje korupcije pri dodjeli grantova neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu. Od Tužilaštva Brčko distrikta tražili da u zakonskom okviru djeluje, preduzme i druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti, da predmet sa zloupotrebama pri dodjeli budžetskog novca neprofitnim organizacijama proširi, i pred lice pravde dođu svi koji su učestvovali u tim i drugim malverzacijama, kada su u pitanju upravljanje javnim finansijama.

Istina, nakon toga uslijedili su i drugi povezani ili izdvojeni slučajevi sa zloupotrebama službenika ili predstavnika političkih partija, ali smatramo da je sve to nedovoljno da se stane u kraj očigledno brojnim i raširenim zloupotrebama u koje su ti akteri uključeni.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.