BRČKO: IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST

Na osnovu prikupljenih i obrađenih informacija po listi pitanja i dojavаma građana u protekla 24 časa ( od 08:00 do 08:00 )dostavljamo vam sljedeći:

 

IZVJEŠTAJ  OPERATIVNO  KOMUNIKACIJSKOG CENTRA  112 BD BiH

redni broj

služba

vrsta informacije

broj intervencija

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari

1

tehničke intervencije

0

ostale intervencije

0

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela

0

saobraćajne nesreće

1

javni red i mir

0

 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija

                      49

rođeni

žensko

muško

1

0

umrli

6

4.

Civilna zaštita 121

Demineri i CZ

                       0

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija

    – Donja Skakava dio zastoj u vremenu od 8:55-10:13 h (interventni radovi na NN mreži)

- Begovača, Dizdaruša dio, Doderište, Boće, Vranovača i Goričkići zastoj u vremenu od 09:41-

12:27 h (ispad dalekovoda)

- Stolin dio, Gornji i Donji Brezik zastoj u vremenu od 18:29-18:57 h (ispad dalekovoda)

- Stolin dio, Gornji i Donji Brezik zastoj u vremenu od 19:12-19:37 h (interventni radovi na trasi

dalekovoda)

Obavještenje za kupce:

Od 01.04. 2021. do 30.04.2021. trajat će proljetna redovna akcija prikupljanja krupnog otpada

Za danas predviđene lokacije za odlaganje odpada su sledeće;

 Grbavica – parking kod zgrade MZ

 Donji Rahić – parking kod zgrade MZ

 Ulice – Lukići kod bunara arterca – proširenje puta

 Gorice – parking kod zgrade MZ

 Plazulje – proširenje puta pored objekta IEG

vodovod

Redovne aktivnosti

gradska čistoća

Redovne aktivnosti

   

Operater: Mustafa Kršo

Šef OKC-a: Strahinja Gajić

Napomena: Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i slično.          

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.