БРЧКО: ВЛАДА ЗАПОЧЕЛА СЕДМУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ

Влада Брчко дистрикта БиХ започела је седму редовну сједницу на којој је, на приједлог Одјељења за здравство и остале услуге, повјерила Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ израду:

 а) измјене главног пројекта за израду јавног објекта за потребе здравства,

b) инвестиционо-техничке документације (идејни и главни пројекат) за реконструкцију одјељења за хирургију и педијатрију у болници ЈЗУ Брчко дистрикт БиХ.

На редовној сједници усвојена је и Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ за период од 2021. до 2027. године с акционим планом. Чланови Владе усвојили су Приједлог правилника о садржају и начину израде буџета за грађане те Смјернице за израду нацрта правилника о санитарно-техничким условима за јавна мјеста, јавне и пословне објекте као и Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП „Комунално Брчко“ за 2020. годину.

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.