FBIH: POZDRAVLJENO USVAJANJE ZAKONA O STATUSU RODITELJA-NJEGOVATELJA

Vlada Federacije BiH /FBiH/ pozdravila je usvajanje Zakona o statusu roditelja-njegovatelja u Federaciji na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

Federalni premijer Fadil Novalić zahvalio je svim poslanicima koji su podržali donošenje ovog zakona, te izrazio uvjerenje da će biti usvojen i u Domu naroda federalnog parlamenta.

“Stalo mi je da roditelji-njegovatelji djece sa poteškoćama, oni koji su nažalost zbog stanja svog djeteta prinuđeni biti mu na raspolaganju 24 časa dnevno, konačno dobiju zakonski riješen status. To je minimum koji možemo uraditi za njih u FBiH. Očekujem da zakon što prije bude usvojen i u Domu naroda, te da budu urađene sve pripreme kako bi se počeo i primjenjivati, a najkasnije u roku od tri mjeseca”, rekao je Novalić.

Novalić je rekao da je neophodno donijeti podzakonske akte, utvrditi sistem, bazu podataka, te osposobiti centre za socijalni rad, što je od velikog značaja kako bi se na vrijeme mogla planirati sredstva u budžetu i za narednu godinu, saopšteno je iz federalne Vlade.

Usvajanje zakona pozdravio je i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, koji je uputio riječi zahvalnosti svim poslanicima koji su danas podržali njegovo usvajanje.

“Ovo je jedan od najhumanijih zakona koji su do sada doneseni. Ovo je značajna stavka socijalne reforme. Želimo reformu koja nije politična. Tri mjeseca nakon stupanja na snagu zakona, analiziraćemo njegovu primjenu i efekte kako bi uradili eventualno potrebne izmjene i dopune, a sve s ciljem da zakon bude što bolji i sveobuhvatniji”, rekao je Drljača.

Ovaj zakon prvi put sistemski rješava ovo pitanje, a cilj mu je da se jednom od roditelja lica sa invaliditetom prizna pravo na status “roditelja-njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Status roditelja-njegovatelja priznaje se osobi koja je nezaposlena, prijavljena na birou za zapošljavanje i to do navršene 65. godine života, nezavisno od godina djeteta.

Ovaj status mogu ostvariti i lica iz reda srodnika koje je u skladu sa odredbama Porodičnog zakona nadležno tijelo imenovalo za staratelja djeteta.

/SRNA/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.