УСВОЈЕНЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈУ У ПРИВРЕДИ

Влада Брчко дистрика Босне и Херцеговине је на данашњој редовној сједници усвојила Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о подстицају у привреди Дистрикта које је предложило Одјељење за привредни развој, спорт и културу. Смјернице се највише односе на принципе развоја малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ, дефинисање њихових стратешких оквира те усвајање и разрада њиховог Плана развоја, као дијела Стратегије развоја Брчко дистрикта БиХ.

На сједници су усвојене Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању у Брчко дистрикту БиХ.

Ове смјернице прописују, између осталог, да дјеца узраста до три године, до поласка у школу, буду разврстана у васпитне групе, те да педагошке стандарде и нормативе по узору на основно и средње образовање у Дистрикту предлаже Педагошка институција.

Влада је такође усвојила и Смјернице за израду нацрта педагошких стандарда и норматива за основно образовање у Брчко дистрикту БиХ које имају за циљ, поред осталог, да се ти стандарди и нормативи ускладе са Законом о образовању у основним и средњим школама Брчко дистрикта БиХ.

Влада је усвојила Приједлог правилника о критеријумима о начину остваривања права на накнаду плате за другу половину радног времена или права родитеља дјетета с психофизичким сметњама.

Одобрене су Смјернице за израду нацрта правилника о службеној легитимацији и значки службеника с посебним овлашћењима у Пореској управи Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ као и Нацрт одлуке о утврђивању јавног интереса за располагање пословним простором без накнаде у корист организације Женског одбојкашког клуба „Бимал – Јединство“.

На приједлог Одјељења за здравство и остале услуге усвојен је Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка средстава за додјелу текућег транфера за јавне фондове Фонду здравственог осигурања за трошкове дијализе, сузбијање епидемија и слично у 2021. години.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.