Je li Njemačka prestala biti hrišćanska zemlja?

„Protestant ili katolik?” To je pitanje u Njemačkoj dugo bilo relevantno jer je govorilo mnogo o svjetonazoru i načinu života. Pričest ili konfirmacija i crkveno vjenčanje za većinu su bili sami po sebi razumljivi. Generacije i generacije su svoje slobodno vrijeme provodile na crkvenim aktivnostima, piše Deutsche Welle.

Ali, sve to se već odavno počelo mijenjati. Još prije godinu dana u Njemačkoj je bilo 51 posto katolika i protestanata. A sada, u proljeće ove godine, po prvi put nakon dugo vremena većina stanovnika ne pripada ni Katoličkoj niti Evangeličkoj crkvi.

„To je istorijski trenutak, budući da, uopšteno gledajući, nakon mnogo vijekova u Njemačkoj više nije ‘normalno‘ biti vjernik”, rekao je Carsten Frerk, berlinski sociolog iz naučnog udruženja Svjetonazori u Njemačkoj (fowid). To udruženje je osnovala humanitarna fondacija Giordano Bruno, koja ima kritički stav prema religiji.

„Nekada su crkve učestvovale u svim segmentima društvenog života”, rekao je religijski sociolog Detlef Pollack sa Univerziteta Münster. Pedesetih godina prošlog vijeka one su bile prezentne u svakodnevici ljudi, određivale generalno prihvaćena shvatanja porodičnog života, morala i pogleda na svijet te stabilizovale novonastali politički poredak, objašnjava Pollack.

Dodaje da su i u decenijama nakon toga dvije velike crkve imale uticaja na javnost, „recimo kada se radilo o pomirenju s istočnoevropskim susjedima ili o pitanjima socijalne pravde ili o bioetičkim pitanjima na granici između života i smrti”.

Prema Pollackovom mišljenju, crkve su polako počele gubiti na značenju u 60-im godinama prošlog vijeka, kada je s ekonomskim poletom došlo do promjene porodičnih struktura i emancipacije žena. Tada je počela slabiti vjerska povezanost. Ali prije otkazivanja vjere obično dolazi do prestanka učešća u crkvenom životu. „Kada se odreknete vjerske tradicije, onda pada i uticaj religije na način življenja”, pojašnjava Pollack.

Ali, uprkos tom trendu u 90-im godinama prošlog vijeka je više od 72 posto stanovnika Njemačke pripadalo jednoj od dvije velike crkve. „Negativni razvoj se uočava već duže vrijeme. Ali on se u proteklih šest godina jako ubrzao”, rekao je sociolog Frerk. Crkve su u razdoblju od 2000. do 2015. godišnje gubile oko 0,6 do 0,8 posto udjela u stanovništvu, a nakon 2016. ta se stopa povećala na 1 do 1,4 posto godišnje, piše Deutsche Welle.

Stariji vjernici polako izumiru, a mlađi u zadnje vrijeme sve češće službeno izlaze iz Crkve. Nisu svi ti izlasci politički motivisani, kaže Robert Stephanus, predsjednik nadkonfesionalnog udruženja REMID. Mnogi ne žele više plaćati crkveni porez koji za crkve ubire njemačka država, a dio ih na taj način protestuje protiv načina na koji se crkve odnose prema seksualnim skandalima u vlastitim redovima.

U Njemačkoj u međuvremenu živi više od 40 posto ljudi koji ne pripadaju nijednoj od dvije velike crkve. Naravno, to ne znači i da nisu vjernici. Mnogi su, recimo, muslimani ili židovi, a tu su i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica.

Izvor. Jutarnji.hr

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.