BRČKO: DONESEN ZAKON O REGULISANJU CIJENA U BRČKO DISTRIKTU

Skupština distrikta Brčko usvojila je danas Zakon o regulisanju cijena prema kojem Vlada distrikta može da kontroliše formiranje cijena na tržištu i omogući adekvatno djelovanje inspekcije na terenu, što do sada nije bio slučaj.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić je istakao da je cilj donošenja ovakvog zakona da se spriječi “divljanje” cijena, koje je trenutno prisutno, kao i dosadašnja praksa neujednačenih cijena proizvoda na rafovima i prilikom naplate.

On je istakao da su Zakonom predviđene i novčane kazne za one koji ne budu postupali po zakonu, napomenuvši da su entiteti ovaj zakon donijeli mnogo ranije.

“Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, ali će biti potrebno da Vlada donese odgovarajući provedbeni propis da djeluje u smislu ograničavanju cijena u određenoj oblasti, odnosno na određene proizvode”, pojasnio je Milić.

/SRNA/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.