Rok za nove oružane dozvole neće biti produžen

Građani Brčko distrikta kojima je istekla dozvola o držanju oružja moraće podnijeti zahtjev za njeno produženje najkasnije do 31. maja, a iz lokalne policije je potvrđeno da neće biti prolongiranja tog roka.

Portparol brčanske policije Halid Emkić rekao je da će policija nakon tog datuma primjenjivati odredbe Zakona o oružju, na osnovu kojih su svi građani do 31. maja dužni da produže dozvole za držanje oružja ili da ga u protivnom predaju na uništenje ili prodaju.

Emkić je napomenuo da je policija prethodno u više navrata podsjećala vlasnike oružja na taj rok i posljedice nepostupanja po zakonskim odredbama, posredstvom saopštenja za javnost, ali i upućivanjem poziva građanima.

Za nepoštivanje ove odredbe, za vlasnike oružja propisane su sankcije, za fizička lica – novčana kazna od 800 do 1.200 KM, a za pravna lica od 5.000 do 10.000 KM, kao i zaštitna mjera oduzimanja vatrenog oružja.

Emkić je istakao da su vlasnici oružja imali dovoljno vremena da podnesu zahtjev za produženje dozvole ili predaju oružje, te da se neće uzimati u obzir novonastale vanredne okolnosti zbog poplava i činjenica da ima građana koji više ne žele da drže oružje, ali su htjeli da ga prodaju na zakonit način, te zbog poplava nisu uspjeli u tome.

/RtvHit/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.