ORUŽANE SNAGE PRIMAJU 600 VOJNIKA

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara raspisalo je oglas za popunu 600 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH u početnom činu vojnika.
Oglas je raspisan 15. maja, a rok za predaju prijava sa dokumentacijom na javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane.

Na stranici je danas objavljeno da se na oglas mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uslove definisane oglasom.

Iz Ministarstva odbrane napominju da kandidati ne mogu biti mlađi od 18 godina, niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, to jeste 1. februara 2021. godine.

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na Javni oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stiču.

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane /www.mod.gov.ba/.

Zainteresovani informacije mogu dobiti i od centara za regrutovanje i tranziciju putem telefona 033/773-437, 051/335-886, 036/811-084 i 035/814-954.

/SRNA/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.