БРЧКО: ВЛАДА УСВОЈИЛА НАЦРТ ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је у наставку 15. редовне сједнице Нацрт закона о играма на срећу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Доношење новог законског рјешења захтјевале су динамичне промјене у области приређивања игара на срећу у виду сталног појављивања нових игара односно нових начина за учествовање у играма на срећу као и због чињенице да постојећи систем надзора над нагло развијеним тржиштем игара на срећу није довољно ефикасан.

Директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ Мато Лучић рекао је да је задњи пут овај закон усвојен 2007. године, дакле, да је прошло 14 година, и постојала је потреба да се изради нови закон на којем је Дирекција радила двије године.

„Закон је доста добар и он је збир свих некаквих законских рјешења из области у свим околним земљама узимајући и земље Европске уније. Закон ће бити у примјени од 1. 1. 2022. године и потребно је донијети још неке правилнике и успоставити систем како би пореска управа могла у потпуности пратити извршење и како би се наплатило и више прихода у буџет Брчко дистрикта БиХ“, рекао је Мато Лучић.

Чланови Владе одобрили су и Смјернице за израду нацрта правилника о начину обрачуна и исплате плата буџетским корисницима на приједлог Дирекције за финансије. Усвојена је и Одлука о именовању радне групе у области пољопривреде за сарадњу с Народном Републиком Кином.

Влада је започела и 16. редовну сједницу на којој је усвојила Приједлог одлуке о одобравању текућег трансфера и усвајање Програма утрошка средстава за субвенционисање дијела камата за кредите предузећима, предузетницима, подружницама и носиоцима пољопривредних газдинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ у износу од 1.200.000,00 КМ.

Одобрене су Смјернице за израду нацрта одлуке о утврђивању посебних критеријума, бодовања и утврђивања ранг-листе приоритета за додјелу стамбене јединице у пројекту „ROMA ACTION 2“.
Чланови Владе разматрали су и усвојили Приједлог одлуке о коришћењу средстава резерве у сврху набавке неопходне опреме, роба и услуга за реализацију плана вакцинације која ће се одвијати у просторијама Омладинског центра, а усвојен је и Приједлог одлуке о коришћењу средстава резерве у сврхе набавке клима уређаја за поменути простор.

Усвојен је и Приједлог одлуке о одобравању субвенције и програма утрошка средстава ЈП „Радио Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ као и Одлука о начину расподјеле средстава за стамбено збрињавање избјеглица и расељених лица која се желе интегрисати на нивоу локалне заједнице за 2021. годину.
У току 16. редовне сједнице усвојен је Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава донација градоначелника Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину.

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.