BRČKO: IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBIJEDNOST

IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA 112 BD BiH

redni broj

služba

vrsta informacije

broj intervencija

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari

1

tehničke intervencije

1

ostale intervencije

0

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela

1

saobraćajne nesreće

2

javni red i mir

1

 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija

70

rođeni

Žensko

Muško

2

1

umrli

3

4.

Civilna zaštita 121

Demineri i CZ

1

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija

Prijedor dio, zastoj u vremenu od 09:43 – 10:13 h;

- Gornji Rahić dio, zastoj u vremenu od 10:48 – 10:54 h;

vodovod

Redovne aktivnosti

gradska čistoća

Redovne aktivnosti

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.