ZA JAVNU UVREDU SRPSKE TRI GODINE ZATVORA

Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine, predviđa dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske koju su dogovorili lideri parlamentarnih stranaka u Srpskoj.

Dopuna zakona predviđa da će, ako je djelo iz ovog prvog stava izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, objavio je ATV.

“Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina”, piše u dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Ako su djela iz prvog i trećeg stava ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina, četvrta je tačka dopune ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ovaj zakon predstavlja odgovor na odluku odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka na nametanje odluke o zabrani negiranja genocida, te je zaštita Srpske i njenih građana.

U obrazloženju ovog zakonskog rješenja se navodi da je ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan u Ustavu Republike Srpske, prema kojem su građani Republike Srpske ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda.

BiH se, prema njenom Ustavu, sastoji od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, pri čemu svaki od entiteta ima svoje nadležnosti i svoje organe vlasti.

Iako je riječ o činjenici koja je dobro poznata svim građanima BiH, posljednjih godina se veoma često preduzimaju različite aktivnosti kojima se vrijeđa ugled Republike Srpske i njenih građana, sve u cilju provociranja određenih intervencija u Dejtonski mirovni sporazum koje bi vodile ka ukidanju Republike Srpske.

“Posebnu opasnost po ustavnopravnu poziciju Republike Srpske i njenih naroda predstavljaju javno izrečeni stavovi da je Republika Srpska genocidna i agresorska tvorevina a njeni narodi genocidni i agresorski”, piše u obrazloženju.

Ovakvi javno izrečeni komentari na račun cijelog jednog naroda predstavljaju necivilizacijski akt kojim se duboko vrijeđa ugled svakog pojedinca i kolektiviteta kojem taj pojedinac pripada.

“Jedino efikasno sredstvo zaštite svih individualnih i društvenih vrijednosti, pa i ugleda Republike Srpske i njenih naroda, jeste krivično zakonodavstvo”, ističe se u obrazloženju.

Upravo zbog ovih činjenica se pristupilo kreiranju novih zakonskih rješenja sa ciljem da se kroz organe formalne društvene kontrole obezbijedi sankcionisanje svih ponašanja kojima se vrijeđa ugled Republike Srpske i njenih naroda.

“Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se prema navedenim pojavama i njihovim učiniocima može reagovati krivičnopravnim mjerama utvrđenim u zakonito sprovedenom sudskom postupku”, navedeno je u ovom dokumentu.

/SRNA/

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.