OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE, SUFINASIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH objavilo je Javni poziv za prijavu programa, odnosno projekta od javnog interesa koji će biti su/finansirani iz budžetske linije budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

Finansiranje po osnovu raspisanog javnog poziva je razvoj oblasti od javnog interesa, odnosno amaterskog sporta, kulture i turizma u skladu sa planom i programom rada Odjeljenja.

Sva udruženja građana koja žele aplicirati dužna su u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za 2020.godinu podnijeti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini do dana podnošenja zahtjeva za nova sredstva, a najkasnije do 30.09. naredne godine tj. opravdati sredstva.

 

Javni poziv možete preuzeti na http://prsk.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=04620a9d-446f-4ca0-8c86-fe5d1f4bf05e&langTag=hr

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.