BRČKO: IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST

Na osnovu prikupljenih i obrađenih informacija po listi pitanja i dojavаma građana u protekla 24 časa ( od 08:00 do 08:00 ) dostavljamo vam sljedeći:

       

          IZVJEŠTAJ  OPERATIVNO  KOMUNIKACIJSKOG CENTRA  112 BD BiH

redni broj

služba

vrsta informacije

broj intervencija

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari

0

tehničke intervencije

0

ostale intervencije

0

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela

1

saobraćajne nesreće

1

javni red i mir

2

 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija

68

rođeni

Žensko

Muško

1

2

umrli

4

4.

Civilna zaštita 121

Demineri i CZ

                       0

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija

Brod dio, Grbavica dio, Donji Rahić, Suljagića Sokak dio, Donji i Gornji Vukšić i Ulice, zastoj u vremenu od 08:37 – 08:40 h (ispad DV 10 kV)

Krepšić, Marković Polje, Vučilovac, Gornja i Donja Laništa, Plazulje, Gorice, dio naselja Grbavica i dio naselja Gluhakovac, zastoj u vremenu od 09:35 – 09:38 h (ispad DV 35 kV)

Maoča manji dio, zastoj u vremenu od 11:45 – 12:19 h (radovi na NN mreži)

Gornji Rahić, Ograđenovac, Okrajci, Hukelji i Palanka, zastoj u vremenu od 18:13 – 18:59 h (ispad DV 10 kV)

Brka i Donja Brka, zastoj u vremenu od 18:57 – 18:59 h (zbog rekonfiguracije mreže)

Rahić dio, zastoj u vremenu od 21:17 – 21:28 h, 21:46 – 21:58 h,  23:32 – 23:48 h,   (radovi na TS)

vodovod

Redovne aktivnosti

gradska čistoća

Redovne aktivnosti

 

Operater: Veselin Petrović                             

Šef OKC-a: Strahinja Gajić

 

Napomena: Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i slično.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.