BRČKO: IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBIJEDNOST

IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA 112 BD BiH

redni broj

služba

vrsta informacije

broj intervencija

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari

1

tehničke intervencije

0

ostale intervencije

0

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela

3

saobraćajne nesreće

0

javni red i mir

0

 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija

46

rođeni

Žensko

Muško

1

2

umrli

2

4.

Civilna zaštita 121

Demineri i CZ

0

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija

Redovne aktivnosti

vodovod

Redovne aktivnosti

gradska čistoća

Redovne aktivnosti

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.