BRČKO: IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBIJEDNOST

IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA 112 BD BiH

redni broj

služba

vrsta informacije

broj intervencija

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari

1

tehničke intervencije

0

ostale intervencije

0

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela

1

saobraćajne nesreće

0

javni red i mir

2

 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija

50

rođeni

Žensko

Muško

2

4

umrli

1

4.

Civilna zaštita 121

Demineri i CZ

0

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija

03.09.2021. godine:

- Grbavica dio, Gluhakovac dio, Plazulje, Gorice, Krepšić, Marković Polje, Vučilovac, Gornja i

Donja Laništa, zastoj u vremenu od 09:33-09:40 h, 10:18-10:24 h

- Bukvik manji dio, zastoj u vremenu od 15:34-17:05 h

- Dubrave dio, Seonjaci, Panjik i Bijela, kratkotrajni prekid u 22:35 h

04.09.2021. godine:

- Brod veći dio, Lipovac i Ulovići dio, zastoj u vremenu od 08:16-08:43 h, 09:22-09:24 h, 10:09-

10:36 h

- Ulovići dio, Vitanovići i Bukovac, zastoj u vremenu od 08:16-10:36 h

 

05.09.2021. godine:

- Ilićka dio, zastoj u vremenu od 21:45-22:50 h

vodovod

Redovne aktivnosti

gradska čistoća

Redovne aktivnosti

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.