BRČKO: IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBIJEDNOST

IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA 112 BD BiH

redni broj

služba

vrsta informacije

broj intervencija

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari

0

tehničke intervencije

0

ostale intervencije

0

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela

1

saobraćajne nesreće

0

javni red i mir

2

 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija

65

rođeni

Žensko

Muško

0

0

umrli

2

4.

Civilna zaštita 121

Demineri i CZ

0

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija

Gornji Zovik manji dio, zastoj u vremenu od 08:00-08:15 h

Gornji Rahić manji dio, zastoj u vremenu od 08:23-08:34 h

Brka manji dio, zastoj u vremenu od 13:59-14:02 h

vodovod

Redovne aktivnosti

gradska čistoća

Redovne aktivnosti

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.