BRČKO: IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBIJEDNOST

IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA 112 BD BiH

redni broj

služba

vrsta informacije

broj intervencija

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari

2

tehničke intervencije

0

ostale intervencije

0

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela

0

saobraćajne nesreće

1

javni red i mir

0

 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija

72

rođeni

Žensko

Muško

3

0

umrli

1

4.

Civilna zaštita 121

Demineri i CZ

1

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija

Kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom, u prethodna 24 h desili su se sljedeći neplanirani prekidi u snabdijevanju električnom energijom:

Mujkići dio, Ivici dio, Gluhakovac dio zastoj u vremenu od 07:56-07:59 h (ispad dalekovoda)

Bukvik dio, Gajevi, Prijedor, Podarevac, Skakava Gornja, Rašljani, Panjik, Seonjaci, Bijela, Dubrave, Bosutka, Marićani, Odboj, Donja Skakava, Poljaci, Jagodnjak, Cerik i pijaca Arizona zastoj u vremenu od 12:09-12:14 h (interventno isključenje 35 kV dalekovoda)

Stolin manji dio (ul Jovana Hadžića) zastoj u vremenu od 17:47-17:53 h (interventni radovi na NN mreži)

 

vodovod

Redovne aktivnosti

gradska čistoća

Redovne aktivnosti

 

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.