VLADA DISTRIKTA USVOJILA DRUGI OVOGODIŠNJI REBALANS

Vlada Brčko distrikta  usvojila  je  danas  drugi rebalans ovogodišnjeg  budžeta kojim  je  obezbijeđeno   oko 15  miliona KM  za finansiranje  važnih  javnih  potreba Brčko distrikta  do kraja tekuće godine.

Brčanski gradonačelnik  Esed Kadrić izjavio je  na  konferencije za  novinare  nakon sjednice Vade,  da  sredstva  rebalansa nisu  obezbijeđena  novim  prihodima nego  uštedama na pozicijama  plata i materijalnih  troškova  u iznosu od preko šest  miliona maraka, dok je  približno 9 miliona rezervisano  prenosom  sredstava  iz ranijih  perioda.

Dva  miliona maraka obezbijeđenih današnjom odlukom o izmjeni  Budžeta za 2021. godinu  biće  usjereno na  povećanje podsticaja  u poljopirvredi,  700 hiljada  maraka za  podsticaje u privredi, za  “Luku” Brčko 200 hiljada KM zbog otežanih poslovnih   okolnosti   u ovom javnom preduzeću, dok će  sportski  klubovi sa većim  izdacima kao tekuću donaciju dobiti ukupno 1,2  miliona maraka. JZU iz  navedenih sredstva dobiće  milion KM, a  značajna   sredstva  obezbijeđena  su  i za Pododjeljenje za javno zdravstvo. Milion i 600 hiljada  maraka  otićiće  na  izgradnju  fudblaskog stadiona, jedan milion  maraka  biće usmjeren za  Policiju Brčko distrikta, 200 hiljada   za Komisiju za  primjenu zakona  o sukobu interesa, te  pola  miliona za Direkciju za  finansije   u cilju  početka  primjene Zakona  o igrama  na sreću.

Ovo su najznačajniji  izdaci  koji  će se finansirati  sredstvima  danas  usvojenog ovogoidšnjeg budžetskog   rebalansa, s tim što  će  konačnu odluku o tome donijeti Skupština Brčko distrikta.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.