Влада Брчко дистрикта – одобрене стипендије за студенте

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на данашњој сједници усвојила је одлуку о усвајању коначне ранг-листе студената који су остварили право на стипендију за период од 1. 1. 2021. године до 30. 9. 2021. године. Овом ранг-листом обухваћено је 170 стипендија, од којих је 13 стипендија за ученике генерације и ученике са просјеком 5,00, једна стипендија је за студента са посебним потребама, три стипендије за припаднике националинх мањина и 153 стипендије за редовне студенте других и виших година.

„Битно је да студенти знају да ће Одјељење за образиовање по коначности ове одлуке предложити измјене постојеће одлуке и проширити број стипендиста за још 90 студената који испуњавају услове по претходном јавном позиву, а због бодовања нису на овој коначној ранг-листи, тако да ће до краја ове календарске године сви они који испуњавају формалне услове, које су допставили уредне податке и све оно што се тражило по јавном позиву, бити обухваћени додјелом стипендија за ову годину, а самимм тим и у програму за нараедне године док су у програму редовног студирања и докле испуњавању услове који су предвиђени тим јавним позивом“, нагласио је шеф Одјељењa за образовање Зоран Булaтовић.

По узору на претходне године, у овој календарској години одвојено је 1.050.000,00 КМ за стипендирање свих студената који су по ранијим програминма имали право на примање стипендије, али и оних који су били обухваћени јавним позивом односно њих 170, а средствима из ребаланса буџета у износу од 180.000,00 КМ биће обухваћено још 90 студентата који ће стећи право на стипендију. „Сви студенти који први пут остварују право на стипендију, добиће 2.000,00 KM за ову календарску годину, а онда иду сукцесивно на мјесечном нивоу по 200,00 KM како је и предвиђено програмом“, истакао је Булатовић.

Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.