VLADA DISTRIKTA DANAS O KONKRETNIM MJERAMA ZA POMOĆ PRIVREDI

Vlada distrikta danas će na vanrednoj sjednici donijeti konkretne mjere za pomoć privredi, rekao je Srni gradonačelnik Brčkog Siniša Milić. Milić je dodao da će biti predložen set mjera za pomoć privredi koja trpi štetu tokom epidemije virusa korona, te da oni koji otpuštaju radnike ne mogu računati na pomoć Vlade Brčko distrikta. “Ako se [...]

Opsirnije

BRČKO: POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM 1061 LICE

 Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi. Opis/datum 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03 (u 09 sati) I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) 988 1015 1037 1094 1061 II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) [...]

Opsirnije

SAOPŠTENJE ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi. Opis/datum 25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03 (u 12 sati) I  Ukupanbrojlica pod zdravstvenimnadzorom (stanjenadan) 976 988 1015 1037 1094 II   Brojlicakojasuizašlaizzdravsrt. nadzora  (istekaonadzorni period) 0 22 0 16 52 III   Brojlicakoja se jošuvijekvode pod zdravstvenimnadzorom (I-II) [...]

Opsirnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POLICIJE BRČKO DISTRIKTA

Tokom posljednja 24 sata policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su zaprimili ukupno 48 prijava, izvršeno je ukupno 132 obilaska lica kojima je od strane Inspektorata Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH izdato rješenje o izolaciji, od čega je 126 osoba pronađeno na adresi stanovanja, dok šest osoba nije pronađeno, a za 29 lica uručena su [...]

Opsirnije