Pregled programa

07.30 – Izbliza

08.30 – Hrana i vino

08.40 – Hit nedjeljom – R

11.00 – Sile mora – dokumentarni serijal

12.00 – Tri minuta-vijesti

12.05 – Pravo na odbranu – igrana serija

13.10 – Muzička emisija

14.05 – Hrana i Vino

14.30 – Jestive biljne vrste

15.05 – Sile mora – Dokumentarni serijal

16.00 – Pravo na odbranu – igrana serija

17.00 – Tri minuta – vijesti

17.05 – Svetionik – oglasi

17.15 – Ruža  – igrana serija

18.10 – Jestive biljne vrste

18.15 – Volim sport

19.00 – Objektiv I

19.25 – Triumh

19.30 – Frame

19.35 – Svetionik – oglasi

20.05 – Ruža,  igrana serija

21.00 – Trend – seter

22.00 Objektiv

22.40 – Igrani film

23.35 – Objektiv II

00:30 – Pravo na odbranu – igrana serija

01.15  – Tri minuta

01.20 – Mojim se selom dičim

08.05 – Čuvari zdravlja

08.30 -Hrana i vino

09.05 – Trend seter – muzička emisija

10.05 – ABS – show

10.30 – Atlas

11.05 – Sile mora -dokumentarni serijal

12.00 – Tri minuta-vijesti

12.05 – Pravo na odbranu, igrana serija

13.10 – Trend seter – muzička emisija

14.00 – Horoskop

14.05 – Hrana i Vino

14.30 – Jestive biljne vrste

15.05 – Dokumentarni program

16.00 – Djevojka iz butika, igrana serija

17.00 – Tri minuta – vijesti

17.05 – Svetionik – oglasi

17.15 –  Ruža, igrana serija

18.15 – Jestive biljne vrste 

19.00 – Objektiv I

19.25 – Triumph

19.35 – Svetionik – oglasi

20.05 – Ruža, igrana serija

21.00 – Utorkom uživo – muzička emisija

22.00 – Objektiv II

22.30 – Svetionik – oglasi

22.40 – Igrani film

00.15 – Tri minuta-vijesti

00.20 – Pravo na odbranu , igrana serija

01.15 – Utorkom uživo , emisija

08.00 – It network

08.30 – Hrana i vino

09.05 – Dokumentarni program

10.05 – Vrele gume

11:05 – Sile mora –  dokumentarni program

12.00 – Tri minuta-vijesti

12.05 – Kapri – igrana serija

13.02 – Utorkom uživo (R)

14.05 – Hrana i Vino

14.30 – Jestive biljne vrste

15.05 –  Sile mora – dokumentarni program

16.00 – Pravo na odbranu  – igrana serija

17.00 – Tri minuta – vijesti

17.05 – Svetionik – oglasi

17.15 –  Ruža – igrana serija

18.15 – Jestive biljne vrste

19.00 – Objektiv I

19.25 – Triumh

19.30 – Frame

19.35 – Svetionik – oglasi

20.05 – Ruža, igrana serija

21.05 – Emisija Otvoreni studio

22.00 – Objektiv II

22.30 – Svetionik – oglasi

22.40 – Igrani film

00.15 – Tri minuta-vijesti

00.20 – Pravo na odbranu – igrana serija

08.00 – Volim sport

08.30 – Hrana i vino

09.05 – Auto shop

10.05 – Biljana za vas

11.05 –  Sile mora  – dokumentarni program

12.00 – Tri minuta-vijesti

12.05 – Pravo na odbranu , igrana serija

13.10 – Otvoreni studio (R)

14.05 – Hrana i Vino

14.30 – Jestive biljne vrste 

15.05 – Sile mora – dokumentarni program

16.00 – Pravo na odbranu  –  igrana serija

17.00 – Tri minuta – vijesti

17.05 – Svetionik – oglasi

17.15 – Ruža  – igrana serija

18.15 – Jestive biljne vrste 

19.00 – Objektiv I

19.25 – Triumph

19.30 – Frame

19.35 – Svetionik – oglasi

20.05 – Ruža  –  igrana serija

21.05 – Razgovor s povodom

22.00 – Objektiv II

22.30 – Svetionik – oglasi

22.40 – Igrani film

00.15 – Tri minuta-vijesti

00.20 – Pravo na odbranu , igrana serija

08.00 – Prolog

08.30 – Hrana i vino

09.05 – Slike života

10.05 – Vino i vinogradarstvo

11.05 – Sile mora – dokumentarni serijal

12.00 – Tri minuta-vijesti

12.05 – Pravo na odbranu , igrana serija

13.10 – Razgovor s povodom (R)

14.05 – Hrana i vino

14.30 – Jestive biljne vrste 

15.05 – Sile mora – dokumentarni program

16.00 – Pravo na odbranu  – igrana serija

17.00 – Tri minuta – vijesti

17.05 – Svetionik – oglasi

17.15 – Ruža – igrana serija

18.15 – Jestive biljne vrste 

19.00 – Objektiv I

19.25 – Triumh

19.30 – Frame

19.35 – Svetionik – oglasi

20.05 – Ruža  – igrana serija

21.00 – Scena

22.00 – Objektiv II

22.30 – Svetionik – oglasi

22.40 – Igrani film

00.15 – Tri minuta-vijesti

00.20 – Pravo na odbranu , igrana serija

09.05 – Utorkom uživo

10.05 – Talk show

12.20 – Scena-emisija

14.05 – Igrani film

15.05 – Muvilend

15.35 – Liberty

16.05 – Vino i vinogradarstvo

17.05 – Biljana za vas

18.10 – Auto shop magazin

19.00 – Iz dana u dan

20.00 – Muzički program

21.00 – Igrani film

23.00 – Igrani film

00.00 – Tri minuta

00.05 – Prslook again

01.05 – Folk show

02.30 – Biljana za Vas

03.00 – Auto shop magazin

04.00 – Liberty

07.05 – Pipi show

08.05 – Prslook again

09.05 – Auto shop

10:05 – Biljana za vas

11.00 – Farma, poljoprivredna emisija

12.00 – Hrana i vino

13.05 – Kako vrijeme prolazi – igrana serija

15.00 – Muzički program

16.00 – Hit nedjeljom – (nedeljno popodne)

19.00 – Vrele gume – emisija

19:55 – Kako vrijeme prolazi, igrana serija

21:35 – Igrani film

01.30 – Talk show, emisija

03.00 – Hit nedjeljom (repriza)

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.